Publicerad 2014   Lämna synpunkter
-VARD -va2rd, sbst.2, r. l. m.; best. -en; pl. -er.
Etymologi
[ss. senare led i fsv. daghvarþer, natvarþer m. fl.; liksom i fd. dagorth, natwarth (d. davre, nadver) m. fl., isl. verðr, dagverðr, náttverðr m. fl. sannol. till den rot som äv. föreligger i VÄRD, gästgivare o. d. — Jfr DAGVARD, NATTVARD]
ss. senare led i ssgrna AFTON-, DAG-, KVÄLLS-, MORGON-, NATT-, OTTE-VARD: (vid av förleden angiven tid på dygnet intagen) måltid.

 

Spalt V 378 band 37, 2014

Webbansvarig