Publicerad 2014   Lämna synpunkter
VARAN vara4n, r. l. m.; best. -en; pl. -er.
Etymologi
[jfr t. waran, fr. varan; liksom den nylat. släktbenämningen varanus ytterst av (egypt.) arab. waran, nilvaran; möjl. delvis elliptiskt för VARANÖDLA]
ödla tillhörig (det mycket storvuxna, i tropiska områden hemmahörande) släktet Varanus Merr. (l. familjen Varanidae); i pl. äv. (zool.) om släktet. Stora varaner, ödlor till en längd av två meter, flydde genom undervegetationen. Mörne Elef. 88 (1931). DjurVärld 7: 493 (1962; i pl., om släktet). — jfr NIL-VARAN.

 

Spalt V 375 band 37, 2014

Webbansvarig