Publicerad 2014   Lämna synpunkter
VAPÖR vapœ4r, äv. (i bet. 1) VAPOR va3por2, r. l. m. l. f.; best. -en; pl. -er.
Ordformer
(vapeur 17611927. vapor 1748 osv. vapör (w-) 1790 osv.)
Etymologi
[jfr d., nor. vapeur, eng. vapour, vapor, fin. vapööri; av fr. vapeur, ånga, dunst, äv.: nervöst anfall, av lat. vapor, ånga, dunst. — Jfr VAPORÖS]
1) (†, utom i ssgn VAPOR-ACKUMULATOR) ånga l. imma l. dunst; äv. om rykande damm o. d. Afton-Dagg .. Nedfaller utur luften om qvällarne, och dependerar allenast af de vaporer, som om dagen i luften upstigit. Wallerius Hydrol. 6 (1748). Det är sant, at vapeuren eller röken (från torvkol), merendels svärtar silfver-koppar-järn- och tenn-kärl. VetAH 1781, s. 276. Auerbach (1916).
2) (numera bl. i skildring av ä. förh.) väderspänning; uppstötning; (enl. ä. medicinsk uppfattning) särsk. i fråga om hos kvinnor uppträdande utbrott av illamående l. nervositet l. lynnighet l. nedstämdhet o. d. som ansågs orsakat av gaser l. spänningar o. d. (som stigit till hjärnan från livmodern) (jfr KVALM 1); nästan bl. i pl. Mina nerver äro så svaga, så retliga, att endast inbillningen af hvad som händer i en batalj, ger mig vapörer för en hel dag. Gustaf III 3: 351 (1790). Hennes migraine och vapeurer. Schröderheim Fjäsk. 8 (1791). Om .. (hästen) har en dålig mage och ej kan med vichypastiljer befria sig från fodersmältningsobehag och vapeurer, så söker han ett passande ställe att bita uti, och blir hvad man kallar krubbitare. TIdr. 1887, s. 46. En färdighet att fint och distingerat kväva gäspningar och mota .. vapörer. DN 13/12 1969, s. 10. I 1600-talets England och 1700-talets Frankrike förknippades melankoli med stark kroppslig utlevelse. Hypokondriska excesser och så kallade vapörer .. spreds epidemiskt i de övre samhällsskikten. Johannisson MelankRum 15 (2009).
3) [jfr motsv. anv. i d., nor. o. fin.] (†) lätt o. luftigt bomullstyg av muslintyp. De unga och ogifta klädde sig .. i lätta och skira klänningar, såsom ”musslin”, ”tyll”, ”vapör”, ”gaz” och ”tarlatan”, ty sidenet var uteslutande förbehållet det gifta ståndet. Ramsay Barnaår 2: 79 (1904). Olika sorter af muslin äro musselinets, moll, vapeur och zefyr. 2NF 18: 1469 (1913). Cannelin (1939).
Ssg (till 1): VAPOR-ACKUMULATOR. (i ä. fackspr.) om (typ av) ångackumulator. Upsala 16/1 1922, s. 3. Under senaste årtionde har vaporaccumulatorn, en uppfinning av den svenska ingenjören Ruths, fått allmän användning för att jämna ut växlingarna i ångtrycket vid cellulosafabriker och pappersbruk. SvSkog. 1162 (1928).

 

Spalt V 294 band 37, 2014

Webbansvarig