Publicerad 2014   Lämna synpunkter
VAPENHUS va3pen~hɯ2s, förr äv. VAKENHUS l. VÅKENHUS, n.; best. -et; pl. =.
Ordformer
(vaken- (w-) 16781760. vakn- (w-) 15261790. vape- 1647. vapen- (w-) 1630 osv. vapn- (w-) 15381773. vockn- (w-, wå-) 16781760. våcken- (w-, wock-, -kk-) 17491875. våken- (w-, wok-) 16351875. våkn- (w-, -ok-) 1637 (: wåknhus raffterna)1745. våpn- (w-) 16231703. våpne- 1620. wokne- c. 1645 (: woknehussdörran). wopne- 1672. wåchne- (-och-) 15791617. wågn- 1583. wåknu- 1642. wåkun- 1642. wåpen- 15861664 (: wåpenhusdören); se för övr. HUS)
Etymologi
[fsv. vapnhus, vaknhus, sv. dial. vakenhus, våkenhus m. fl.; jfr fd. wapnehus (d. våbenhus), nor. våpenhus, nor. dial. vaakenhus, mlt. wāpenhuus; ssg av VAPEN o. HUS; med avs. på formen med -k- se VAPEN]
försal l. utbyggnad framför ingången till en kyrka, i ä. tid tjänande ss. förvaringsplats åt besökarnas vapen under gudstjänsten; jfr KYRK-FÖRSTUGA. Apg. 3: 11 (NT 1526; Bib. 1541: Förhuset). Om någon bliffver skiylldig till kiyrckian och betalar icke penningar eller arbete när socknastempna hålles, han skall stå i vapehuset I Söndagh medhan kiyrckiotjenst sker. KyrkohÅ 1917, s. 358 (1647). Anno 1690 ses af räkenskaperna, at taket på detta wapnhuset tjärades. Hallman Blacksta 39 (1748). Thorsångs kyrka .. utgöres af ett skepp af tuktad gråsten med samtidiga vapenhus å södra samt sakristia och ett kapell på norra sidan. Sydow Lübke 655 (1871). Att, armborsten medfördes också till kyrkan, och avlades i vapenhuset jämte övriga vapen. Alm VapnH 34 (1927). Bland annat har ett processionskors och en ljussläckare stulits, berättar (kyrkoherden) .. som gärna sett att församlingen hade fått sätta upp en övervakningskamera i vapenhuset. GbgP 12/11 2002, s. 14.
Ssgr: VAPENHUS-DÖRR. (vapenhus- c. 1630 osv. vapenhusu- c. 1645) dörr till vapenhus. Axehielm (c. 1630; under biörn). Wäghen iempna för wåkenhuusdöören. Murenius AV 431 (1660).
-VALV. Wettersten Forssa 71 (c. 1750). Vapenhusvalvets målningar. Fornv. 1953, s. 131.
-VÄGG. Holet på wåkenhuusswäggen och beencammaren igenmurass. Murenius AV 431 (1660).

 

Spalt V 293 band 37, 2014

Webbansvarig