Publicerad 2014   Lämna synpunkter
VANTMAKARE van3tma2kare, m.//ig.; best. -en; pl. =.
Ordformer
(vand- (w-) 1652, 1879 (: vandmakerier). vant- (w-, -dt-, -th-, -tt-) 1545 osv. vante- (w-, -tt-) 15561694, 1793; -mach- 1576 (: Vantemach[er]). -machare 1602. -macker 1590. -mackere 1560. -makar 1602. -makare 1546 osv. -maker 16031605. -maker- i ssg 1554 (: Wantmaker scriff(ue)r). -makere 15451636)
Etymologi
[jfr d. vantmager; av mlt. l. nl. wantmaker, ssg av want, kläde (se VANT, sbst.1), o. maker (se MAKARE)]
(numera bl. i skildring av ä. förh.) person som (yrkesmässigt) tillverkade l. beredde kläde (se d. o. I 1) l. kläder; äv. ss. tillnamn; jfr KLÄDES-VÄVARE. Heckscher SvEkonH 1: 111 (cit. fr. 1545). Vij vilde .. gärne haffve någre vanthmakere här ihnn i landett. G1R 29: 240 (1559). Iagh .. Erich wante macker .. hafuer anamatt .. Cläder till att krÿmpa. KlädkamRSthm 1590 C, s. 138 a. Tiugu eller fäm och tiugu Hwshåld kunne wäl uppehålla en Wandtmakare. Schroderus Urs. G 4 a (1626). Hvad .. (ert) kläde vidkommer, som vantemakaren Lars på Fylka maan väffvet, så sände iag det .. till Norköping att der färgas blåt. VDAkt. 1694, nr 828. Konungen hade .. egna Vantemakare, hvilke förarbetade den ull, som föll vid Kungsladugårdarna. 2VittAH 3: 122 (1788, 1793). Gustav Vasa lät inkalla tyska s. k. ”vantmakare”, vilka skulle lära svenskarna att tillverka kläde. SvIndustri 343 (1935).
Ssgr (†): VANTMAKARE-BANA. (†) jfr bana, sbst.1 3. Gjöding Kongsh. 31 (1754).
-TISTEL. [växtens blomställningar användes till att karda ull med] (†) växt hörande till släktet Dipsacus Lin., dels: D. sativus (Lin.) Honck., vävarkarda, kardtistel, dels: D. fullonum Lin., kardvädd; jfr tistel-kardborre. (Carduus) fullonum sativus. Wantmakare tistel, Ull Cardar. Rudbeck d. ä. HortBot. 22 (1685). (Carduus) fullonum sylv. Wantmakare tistel ten willa. Rudbeck d. ä. HortBot. 22 (1685).
Avledn.: VANTMAKERI1004 l. 0104, äv. 3~002, n. (numera bl. i skildring av ä. förh.) om verksamheten (l. yrket) att tillverka kläde; äv. konkret: vantmakares verkstad, klädesfabrik; jfr klädes-makeri. Begiärer Hans Kongl. Maj:t at Borgerskapet wille wara förbetenckt, huruledes Wantemakeriet wore at före hijt i Landet. Stiernman Com. 1: 716 (1619). Att borgerskapett begäre att arendera .. cronones enger, så skall det framdeles bliffwa dem effterlåthit, där dee willja fortsättia wandtmakeriidt och dess fåhr vnderhålla. PrivFrihetsbrJönk. 122 (1634). I slutet af 16:e seklet anlades .. (i Sigtuna) ett vandtmakeri eller klädesfabrik. Frey 1849, s. 494. (Han) erhöll .. privilegium på ett vant- och klädesmakeri .. och levererade rockar och byxor av kläde till svenska armén. HT 1945, s. 397.

 

Spalt V 275 band 37, 2014

Webbansvarig