Publicerad 2014   Lämna synpunkter
VAMP vam4p, f.//(ig.); best. -en; pl. -ar (DN(A) 1932, nr 15, s. 10, osv.), äv. -er (SAOL (1950) osv.) ((†) -s, Swing 1923, Julnr s. 27, SvD(B) 29/12 1933, s. 12).
Etymologi
[av amerik. eng. vamp, kortform av vampire (se VAMPYR)]
kvinna som gm (utmanande l. starkt påtaglig) sexuell utstrålning (återkommande) försöker locka l. snärja (se SNÄRJA, v. 4 a) (o. ekonomiskt l. på annat sätt utnyttja) man; manslukerska; särsk. (o. urspr.) om sådan (stereotypisk) rollfigur i film; numera äv. allmännare, om kvinna med (utmanande osv.) sexuell utstrålning. På fotot se vi unga Douglas mellan två ”vamps”. Swing 1923, Julnr s. 27. Mörk och finhyllt, .. smal och smidig, blandning av vamp och oberörd oskuld. Boye Ast. 63 (1931). Först skall jag spela vamp i Fridolf Rhudins nya film. SvD(A) 1931, nr 173, s. 9. Hon blir gift och får kämpa om sin man med vampen Ida-Louise. GHT 1945, nr 240, s. 3. Var lite vamp till vardags i en ryggknäppt, snäv klänning med V-ringning fram och bak. FeminaMånMag. 1983, nr 10, s. 128.
Ssg: VAMP-TYP. jfr typ 3 o. vampyr-typ. (Männen) säger att jag är en vamptyp. Johnson Kommentar 31 (1929).
Avledn.: VAMPA, v. [jfr eng. vamp] (vard.) (med fullbordad framgång) uppträda ss. vamp gentemot (man); äv. dels (o. numera vanl.) utan obj. (särsk. med sättsadverbiell bestämning), dels med refl. indirekt obj.: gm sådant uppträdande skaffa (sig man); äv. (numera bl. tillf.) i allmännare anv.: smickra in sig hos. Vad ska (din dotter) Inger säga om mig? .. Att jag passat på att vampa dig, när du hade det som djäkligast? Hellström Malmros 336 (1931). Man kan bli fullkomligt sjuk av att se damer försöka vampa obekanta små barn på tåg. GHT 1934, nr 41, s. 8. Att .. flickor huvudsakligen utbildades till att fortast möjligt vampa sig en karl. ST 1936, nr 78, s. 12. De fritt svallande hårmassorna vampar hon med i filmens början. NTid 1948, nr 200, s. 6.
VAMPIG, adj. som beter sig l. framstår ss. l. anstår vamp. (Designerns) aftontoaletter (är) ofta nog i vampigaste laget. DN(A) 8/3 1936, Söndagsbil. s. 14. Hans vampiga och kärlekskranka fru tror man inte heller på (ss. romanfigur). SvD(B) 1946, nr 265, s. 8.

 

Spalt V 200 band 37, 2014

Webbansvarig