Publicerad 2014   Lämna synpunkter
VALVA, r. l. f.; best. -an.
Etymologi
[sannol. till l. samhörigt med VALVA, v.2]
(†) ring (se RING, sbst.1 8 b), björnring; särsk. i uttr. taga valva på (björn o. d.). När nu biörnen således blifver updrifven, tager Jägmästaren straxt hvalfva på honom, när han stadnar och lägger sig till hvila. Hillerström Biörnf. 23 (1750). Dalin 1: 722 (1852).

 

Spalt V 196 band 37, 2014

Webbansvarig