Publicerad 2014   Lämna synpunkter
VALSA val3sa2, v.2 -ade ((†) pr. sg. -er Warnmark Epigr. K 1 a (1688)). vbalsbst. -ANDE, -NING; -ARE (tillf., Björkman (1889) osv.).
Ordformer
(vals- (w-, -ll-) 1674 osv. waltz- 1749)
Etymologi
[jfr d. valse; av mht. walzen, vrida sig, rotera l. (i bet. 2) av t. walzen, dansa vals m. m.; till den rot som äv. föreligger i VÄLTA, v.]
1) (†) vagga fram l. omkring; äv.: kräla l. rulla sig o. d. Afftwätta thet dyngiegölet, vthi hwilket han then hela dagen legat och walsat hafwer. Sylvius Mornay 288 (1674). En Hora. Hon går dän Stygga fram, hon wallser som en Gås. Warnmark Epigr. K 1 a (1688). Möller (1790).
2) dansa vals (se VALS, sbst.2 1); äv. dels med innehållsobj. betecknande dans, dels med (refl.) personobj. i förb. med predikativ bestämning; förr äv.: utföra roterande rörelse l. tur i annan dans än vals. Menuetten .. Premier paren Balancera för sina Moitier, Chargera baklänges och råka annan Moitier, walsar igenom Second paren och råka sina Moitier under walsning til sitt ställe. Walcke MbDansk. 60 (1782). Hindrik och jag valsade så det svindlade för ögonen. Topelius Dagb. 2: 117 (1835). Valsa sig trött. Sundén (1892). Sjömanslivet är / fullt av mödor och besvär. / Man får slita till sjöss / och i hamn blir man kär, / men vad gör väl det? / Nu ska ni få se! / Här ska valsas vår vals! Följ nu me! Taube FlickHavanna 23 (1922).
3) i oeg. l. mer l. mindre bildl. anv. av 2; särsk. dels i fråga om verklig l. tänkt rörelse som i ett l. annat avseende liknar vals (se VALS, sbst.2 1), dels: ljuga, dels i uttr. valsa med ngn, ge ngn stryk o. d.; jfr DANSA, v. 4. Envallsson Frunt. 38 (1793; i bild). Utför den muddrade Nyseleforsen valsar båten lekande lätt. TurÅ 1937, s. 262. Nu ger ni er av, annars skall jag valsa med er. Martinson OsynlÄlsk. 203 (1943). Du har kanske talat sanning, Joe; kanske har du bara valsat. Östlund Cheyney BeskPill. 50 (1959). Jag har inga kommentarer. Den här historien har valsat runt tillräckligt. ArbMiljö 1990, nr 2, s. 10.
Särsk. förb.: VALSA IN10 4. särsk. till 3: valsande förflytta sig in (ngnstans). Det var en söndagsmorgon, solen sken och allt var frid och lycka. Midt uppe i all denna härlighet valsar pigan in med hatt och parasoll. Engström 1Bok 138 (1905). Aborrarna voro bra i taget .. ty det stod ej länge på förrän den första valsade in över sargen omedelbart följd av den nästa. Sparre Spinnspö 169 (1930).
VALSA OMKRING10 04. särsk. till 3: valsande gå omkring; förr äv. till 1: kräla l. krypa omkring. Sylvius Mornay 297 (1674). Den upptrampade buschen, där djuren öfverallt valsat omkring under kampen om bytet. Sjöstedt Storv. 348 (1911).

 

Spalt V 184 band 37, 2014

Webbansvarig