Publicerad 2014   Lämna synpunkter
VALRAV va3l~ra2v, förr äv. VALRAT l. VALROT, r. l. m. l. f. (Lind 1: 1769 (1749) osv.) ((†) n. Lind 1: 1769 (1749)); best. -en.
Ordformer
(hualsradt 1578. huals root 1640. hvalref 1886. hvalrot (hw-, w-, -oo-) 16421825. hwalsraffn 1578. valleraf 1730. vallra (w-) 17731826. vallraf (w-) 18521889. vallrat (w-, -th) 17131902. valrat (hv-, w-) c. 17501938. valrav (hv-, hw-, w-, -f, -ff) 1697 (: Walrafs Plåster) osv. valsrå (hu-, hv-, hw-, w-, -aa-, -ll-, -ss-, -åå, -dh) 15711611. wallrad 17451755)
Etymologi
[av mlt. walrat (där ordet är lånat från fd.) l. direkt av fd. hwalsraad (d. hvalrav, ä. d. äv. hvalrod); ssg av VAL, sbst.1, o. RAV, sbst.2 (med tanke på den bärnstensliknande färgen hos obearbetad valrav); former med -rå(d) i efterleden sannol. under inflytande från tyskan, där efterleden (med tanke på uppfattningen att ämnet var hälsobringande) folketymologiskt anslutits till rat, hjälp, bot, råd (se RÅD, sbst.3)]
spermaceti (se d. o. 1). TullbSthm 10/5 1571. (Valen utkastar sin) sädh .. på siön .. Apotekare kallat Sperma Ceti, på Suensko Huaalsråå eller rom, och Huaalsägg. Forsius Phys. 152 (1611). Såårsalfwa af kräfftstenar, Wallrath .. och Campher med Peruansk Balsam. Lindestolpe Frans. 95 (1713). Hvalraf står i kemiskt hänseende mellan fett och vax samt utgöres till hufvudsaklig del af palmitinsyrecetyleter. Rosendahl Farm. 459 (1897). Aftappad o. afkyld i luften, delar denna olja (från kaskelotens huvud) sig i två delar, ett utkristalliserande fast ämne, rå hvalraf, o. ett flytande fett, hvalrafsolja. Lindgren Läkem. 122 (1920). (Om registreringsplikt för varuslag) Vegetabiliska vaxer .. bivax, andra insektsvaxer samt spermaceti (valrav). SFS 2008, s. 245.
Ssgr: A († utom i -olja): VALRAV-OLJA, -SALVA, se B.
B: VALRAVS-LJUS. (förr) spermacetiljus. Eklund Upf. 35 (1746). Valratsljus. Råämnet härtill är .. stearinen valrat, men hvartill måste blandas så mycket hvitt vax, att ljusen erhålla nödigt sammanhang. Åstrand (1855).
-OLJA. (valrav- 1894 osv. valravs- 1889 osv.) (i sht förr) ur kaskeloten (i sht dess huvud) utvunnen oljeliknande vätska, spermacetiolja; jfr val-fett, val-olja. Björkman (1889). Att det ur djurets hufvud uttömda fettet får hvila tills fettets flytande del eller hvalrafsoljan skilt sig från den fasta hvalrafven. Rosendahl Farm. 459 (1897).
-SALVA. (valrav- 18851931. valravs- 1889 osv.) (i sht förr) salva innehållande bl. a. valrav. Schulthess (1885). Valravsalva, salva av valrav .. vax och mandelolja, utriven med rosenvatten. Gentz Lindgren 163 (1931).

 

Spalt V 175 band 37, 2014

Webbansvarig