Publicerad 2014   Lämna synpunkter
VALLFART val3fa2rt, r. l. m. l. f.; best. -en; pl. -er.
Ordformer
(valfart (w-, -ahl-, -th) c. 16601862. vallfart (w-, -ahr-) 1740 osv.)
Etymologi
[liksom dan. o. nor. valfart av t. wallfahrt, av mht. wallevart, ssg av wallen (se VALLA, v.4) o. vart, av fht. fart (se FÄRD). — Jfr VALLFÄRD]
1) av religiösa skäl företagen l. tilltänkt (längre) färd l. resa till helig ort, vallfärd, pilgrimsfärd; särsk. i förb. med göra; förr äv.: vallfartskyrka. Den 17 (mars 1654) .. till Passow, hwarest wij det schöna clostret och wahlfarten, som ligger opå bärget Marienhulf ben:dh, besågo. Dahlberg Dagb. 53 (c. 1660; uppl. 1912). När the (turkiska kvinnorna) gå .. i en och annor afsicht Wallfahrten at giöra, så måste the ansichtet med en eller twå slöjor öfwerhölja. Humbla Landcr. 339 (1740). Theodo sjelf gjorde 716 en wallfart till Rom. Rydberg o. Tegnér Engelhardt 2: 9 (1835). Den unge tjugutvåårige prinsen var på vallfart, han som jag, till det Heliga landet. Lagergren Minn. 5: 169 (1926).
2) i oeg. l. mer l. mindre bildl. anv. av 1; särsk. om ngns färd l. resa till aktad l. beundrad person l. omtyckt plats o. d.; förr äv. om jordelivet ss. vägen till en högre tillvaro. Vårt sällskap til en vidsträckt äng en maklig vall-fart tar. Liljestråle Fid. 43 (1772). Unga wildgåsen började ren sin walfart till sydliga länder. Ling Gylfe 423 (1814). Inför altaret .. tillönska sig makar sällhet inbördes, och att länge få följa hvarandra på valfarten här nere. Wingård 2: 437 (1819). Stockholmarna voro vana att fira första maj genom vallfart till Djurgården. Fatab. 1939, s. 193. Man Ray som slår upp sin dörr efter det att Lasse Söderberg försäkrat att det inte är en intervju det är fråga om utan en vallfart. Expressen 17/6 1999, s. 4.
Ssgr (till 1): VALLFARTS-KYRKA. på vallfartsort belägen kyrka (innehållande helgongrav l. relik l. kultbild o. d.). På bergets öfversta spets står en skön, åldrig vallfartskyrka. Böttiger 6: 195 (1835).
-ORT. ort l. plats utgörande mål för vallfart; äv. mer l. mindre bildl. (Pilgrimen) hade besökt Lhassa och åtskilliga andra heliga vallfartsorter i Thibet. PoetK 1817, 2: 105. Strax efter sin examen begav han sig till Köpenhamn, som .. var vallfartsorten för de unga läkare, som vid dess sjukhus ville hämta den kliniska erfarenhet, som .. Lund icke förmådde erbjuda. Essen-Möller Förlossn. 83 (1943).

 

Spalt V 165 band 37, 2014

Webbansvarig