Publicerad 2014   Lämna synpunkter
VALFÖRVANTSKAP va3l~förvan2tskap l. va3l~förvantska2p, r. l. m.; best. -en; pl. -er.
Ordformer
(förr äv. w-, -w-, -d-, -dt-)
Etymologi
[jfr t. wahlverwandtschaft (se VALFRÄNDSKAP); ssg av VAL, sbst.3, o. FÖRVANTSKAP. — Jfr VALFÖRVANT]
(numera mindre br.)
1) = VALFRÄNDSKAP 1. ConvLex. 4: 327 (1826). Affiniteten ansåg .. (T. Bergman) bero på en särskild yttring af allmänna attraktionen, modifierad genom atomernas form och läge, så att ett slags urval egde rum; häraf det länge använda namnet ”valförvandtskap”. Rosenberg OorgKemi 112 (1887).
2) = VALFRÄNDSKAP 2. Allt (som hänt i historien) tyckes plötsligen förknippas efter okända lagar, förenas efter nya walförwandtskaper. SvLittFT 1835, sp. 289. Lybeck BrevCec. 283 (1920).

 

Spalt V 142 band 37, 2014

Webbansvarig