Publicerad 2014   Lämna synpunkter
VALENTINIT val1äntini4t, r.; best. -en.
Etymologi
[liksom eng., fr. valentinite av t. valentinit, till namnet på den (ev. fiktive) senmedeltida alkemisten o. förf. Basil Valentin medelst den i namn på mineral vanliga ändelsen -it; termen tidigast använd 1845 av den österrikiske vetenskapsmannen Wilhelm von Haidinger]
mineral. om ett rombiskt kristalliserande antimontrioxidmineral, antimonblomma. 2UB 5: 417 (1902). Antimontrioxid .. finnes i naturen som mineralen senarmontit och valentinit. 3NF 1: 1098 (1923).

 

Spalt V 138 band 37, 2014

Webbansvarig