Publicerad 2014   Lämna synpunkter
VAKNA va3kna2, v. -ade; -ANDE.
Ordformer
(vackn- (w-) 1561–1768. vakn- (w-) 1526 osv. waakn- 1604)
Etymologi
[fsv. vakna; motsv. fd. wognæ, vokne (d. vågne), fvn. vakna, nor. nn. vakne, got. ga-waknan, feng. wæcnan, wæcnian, födas, bli till (eng. wake, vakna); inkoativbildning till VAKA, v.1]
1) om person l. djur: övergå från sovande till vaket tillstånd, bli vaken; äv. dels: komma till medvetande (efter narkos l. rus l. dvala o. d.), dels: komma till sans l. kvickna till (efter en dröm). Psalt. 73: 20 (öv. 1536). Jagh waknar uhr min Sömpn, iagh wekkes aff min Dwala / Bort Suck, bort Tåreflodh, dy sådant fåfengt fins. Lucidor (SVS) 202 (1672). Flickan såg med bäfvan opp, ur sorgsna drömmar vaknad. Runeberg (SVS) V. 1: 47 (1848). Du tyckes ha vaknat på ett galet öra i dag. Du är väl inte sjuk? Cavallin Kipling Gadsby 108 (1897). Jag vaknar av att byggjobbarna drar igång vid sju. Berg Fotogr. 55 (2006). Kanske vi kan vakna ur drogruset och återgå till normaliteten, som om ingenting har hänt? Bredow BaraInte 67 (2009). — jfr NY-, TVÄR-, UPP-VAKNA o. NY-VAKNAD samt SPRITT-VAKNANDE.
2) i oeg. l. mer l. mindre bildl. anv. av 1. Nordenflycht QT 174850, s. 46. I nästa ögonblick vaknade vid våra bultningar en stor, herrgårdsliknande byggning, fick ljus i fönstren (osv.). Koch AntHav. 180 (1918). Man (kan) inte förebrå dem något för vad som skett, och den stund, då detta ändå gjordes, vaknade de i sina gravar långt borta. Spong Sjövinkel 9 (1949). — särsk.
a) om person, i fråga om att lämna ett omedvetet l. aningslöst l. ouppmärksamt l. likgiltigt o. d. tillstånd; särsk.: komma till insikt, bli medveten (se d. o. 1 a) l. uppmärksam; äv.: visa sig l. framträda l. få liv. Någre af prästerskapet .. hade waknat ur Liturgiens dvala. Dalin Hist. III. 2: 78 (1762). O Gud! nu vaknar jag, nu updagas allt för mig! Levin Schiller Cab. 116 (1800). På samma gång Karl Anton blef allt mera själfsäker och liflig af den friska luften .. vaknade också inom honom landtbrukaren, hvilken under generationer legat i blodet. Geijerstam LycklMänn. 122 (1899). Jag vaknade mer och mer till klarhet. Karnstedt Slamf. 49 (1977). Man får verkligen hoppas att politikerna vaknar och inser konsekvenserna av att det föds så många barn. SDS 28/8 1990, 2: 1.
b) om tanke l. känsla l. minnesbild o. d.: framträda i medvetandet, komma fram; om förmåga l. samvete o. d. äv.: ge sig till känna l. visa sig. Palmchron SundhSp. 173 (1642). Gud skje låf, at Ert samvete vaknat. HA 7: 173 (1790). Hos mig vaknade .. alldrig en tanke af misströstan. Runeberg (SVS) 9: 58 (1839). Hans poetiska förmåga vaknade .. tidigt. Carlson Hist. 5: 91 (1879). De minnen som vaknat trängde sig in i det jag höll på att skriva, förändrade det, tillförde sådant som i brist på bättre kan kallas för sanning. Östergren SistCig. 96 (2009).
c) om förhållande l. företeelse i naturen: (på nytt) kvickna till, komma i gång; äv. om tid(speriod): inträda, infinna sig. Narcissen vaknar på sin vall / Vid silfverkällans bryn. Stagnelius (SVS) 2: 306 (c. 1820). Lampan .. som flämtade för hvarje den gamla hyddan förbiilande flägt af en nyss vaknad morgonvind. Wikner Vitt. 114 (1871). Allt medan de gingo, vaknade morgonen omkring dem. Lagerlöf Jerus. 1: 137 (1901). Växter som varje vår vaknar till nytt liv. Walfridson OdlKruk. 53 (1993).
d) om samhällelig företeelse l. (idé)strömning o. d.: (på nytt) uppstå l. uppkomma. Stenhammar 39 (1789). Idéerna om ett universitet i hufvudstaden började .. att vakna. Hellberg Samtida 2: 4 (1870). Den långsamt vaknande imperialismen, som fordrade en utvidgning av den amerikanska makten. Granlund Carlé OdågKrigsäv. 42 (1915). Nu har länsarbetsnämnden .. upptäckt en vaknande marknad som börjat ropa efter hjälp. GbgP 5/12 1991, s. 12.
Särsk. förb.: VAKNA OPP, se vakna upp.
VAKNA TILL10 4.
1) till 1: plötsligt l. abrupt vakna; äv. dels: vakna tillfälligt l. för en kort stund, dels mer l. mindre bildl. Ahnfelt StudM 1: 49 (1857). Lisia vaknade till av att någon stod inne i hennes rum. Stiernstedt Attentat 81 (1942). Visserligen vaknade IFK Arvidsjaur till i den sista perioden som vanns med 3–1. PiteåT 7/11 1985, s. 21. Han vaknade till några gånger, kände efter att jag var där och somnade om. Expressen 6/7 2006, s. 28.
2) till 2: plötsligt komma till insikt (o. börja handla); med saksubj. äv.: plötsligt visa sig l. ge sig till känna. Prof. Lovéns gamla sympathier med republiken vaknade .. till för ett ögonblick. Ahnfelt StudM 2: 369 (1857). I de små landen norr om Östersjön vaknade människorna till och började se om sitt hus. Berg Germ. 153 (1916). Ett par amerikanska studier som visade ökad cancer bland barn nära högspänningsledningar fick bl a statens energiverk och Vattenfall att vakna till. DN 24/2 1988, s. 2.
VAKNA UPP10 4, äv. OPP4. jfr uppvakna.
1) till 1: vakna (helt o. fullt). När Joseph waknadhe vp aff sompnen, gjorde han som herrans engel hadhe hono(m) befalt, och toogh sina hustru till sigh. Mat. 1: 24 (NT 1526). Vaknar upp till en av dessa försommardagar. Berg Fotogr. 64 (2006).
2) till 2. Wakn’ opp, min Siäl, lät Syndasömpnen fahra. Lucidor (SVS) 518 (c. 1670; uppl. 1997). Under stridens fortgång (hade) en nationel känsla mångenstädes vaknat upp. Fahlbeck HandPol. 44 (1892).

 

Spalt V 95 band 37, 2014

Webbansvarig