Publicerad 2014   Lämna synpunkter
VAKA-ÖVER-OSS, f.//ig.; pl. =.
Ordformer
(äv. w-, -öfv-, -öfw-, -osz; stundom skrivet ss. tre ord)
Etymologi
[substantivering av imper. sg. av uttr. vaka över ngn (se VAKA, v.1 2, 3); jfr Hjelmqvist ImperSubst. 166 (1913)]
(†) om person som övervakar l. har uppsikt över ngn (o. kontrollerar dennas handlingssätt); särsk.: förkläde (se d. o. 3 c). SvMag. 1766, s. 179. Öfverste Mellin och Fröken von Kniphausen .. fingo, utan någon besvärande och störande vaka-öfver-oss, vexla ömma ord och blickar. Crusenstolpe Tess. 1: 44 (1847). (Teaterdirektören) generar .. konstnärerna der han så sitter .. midt för deras näsa! Huru kunna de öfverlemna sig åt illusionen då de se denne ”vaka öfver oss” fyra steg framför sig. Hedberg 4År 233 (1858).

 

Spalt V 93 band 37, 2014

Webbansvarig