Publicerad 2014   Lämna synpunkter
VAKA va3ka2, v.2 -ade. vbalsbst. -ANDE, -NING; jfr VAK, sbst.3
Ordformer
(förr äv. w-)
Etymologi
[jfr sv. dial. vaka, nor. nn. vake; sannol. till den rot som äv. föreligger i VAKA, v.1 (se GHolm SupplHellquistOtr. (c. 1990))]
1) (i fackspr.) om båt l. fartyg: följa l. (låta sig) bäras upp av (kraftig) våg(rörelse) (o. därigm stå emot störtsjö o. d.); äv. tr., särsk. i sådana uttr. som vaka sjö(n), följa vågrörelse(n); äv. (med viss anslutning till vaka, v.1 3) om boj l. (del av) fiskeredskap o. d.: (gm att flyta på vattenytan) markera läge l. plats. Masterne kappas i nödfall .. när man råkar för en orcan så at skeppet ej wil waka. Dalman 28 (1765). Wakare .. förfärdigas af lätt träd, i form af ett kors, i hwars midt en pinne genomborras, wid hwars nedre ända refwen eller snöret bindes till den fiskredskap, för hwilken det skall waka. Ekström AfhFiska 120 (1845). I följd af sin lätthet vakade den lilla aluminiumbåten synnerligen väl i upprördt vatten. KrigVAH 1895, s. 18. (Fartyget) redde sig i allo förträffligt, var lättstyrt, vakade sjön som en sjöfågel och löpte i god vind som en kappseglare. Hornborg Segelsjöf. 120 (1923).
2) om fisk: röra sig i vattenytan, komma upp till ytan. Vaka säges fiskar, när de hoppa mer eller mindre upp från vattubrynen. NorrlS 1–6: 104 (1798). Ute på sjön och älfven .. sågo de den ena ringen, efter den andra af vakande storöring, sik och harr. Modin GTåsjö 75 (1916). Fisk har vi sett vaka där (i tjärnen), mört och rudor och sutare. Antti MyckJord. 281 (1987).
Avledn. (till 1; i fackspr.): VAKARE, sbst.2, r. l. m. om flytande föremål l. inrättning för markering av fiskeredskaps läge o. d., flöte, våle; äv. om sådant förankrat föremål osv. för utvisande av ankarplats. Siöregl. 1741, 5: B 6 b. Det förglömmes ej .. at sätta wakare på Ankaret på det at det wid annan läglighet kunde åter warda uphämtat. FSjöbohm BVägen 112 (1793). Nordost om vraket (har) utsatts en vakare med grön flagg. SDS 1901, nr 26, s. 2. Han hade råkat på ett förvaringsrum i det fria för fiskebåtarnas flaggor, för de svarta och röda vakare som används för att utmärka fiskenäten. SDS 23/7 1994, s. B1. jfr ankar-, land-, not-, rev-, sköt-vakare.

 

Spalt V 90 band 37, 2014

Webbansvarig