Publicerad 2014   Lämna synpunkter
VACCINATRIS, f.; best. -en; pl. -er.
Ordformer
(förr äv. -ks-)
Etymologi
[till VACCINATÖR efter mönster av sådana ordpar som DIREKTÖR : DIREKTRIS, INSPEKTÖR : INSPEKTRIS]
(†) kvinnlig vaccinatör. Dessa vaccinatriser .. åtnjuta aflöning af staten och utnämnas på Provincialläkarens förslag. SPF 1859, s. 675. Vaccinationen kan utföras af familjens husläkare eller af offentligen anställd vaccinatör eller vaccinatris. Ribbing BarnFostr. 78 (1892). Förutvarande av kommuner anställda vaccinatörer och vaccinatriser må anses hava fullgjort nu föreskriven kurs (i besiktning av skyddskoppympade). SFS 1942, s. 1880. Lindskog o. Zetterberg (1975).

 

Spalt V 7 band 37, 2014

Webbansvarig