Publicerad 2012   Lämna synpunkter
UTSTYRSEL ɯ3t~styr2sel, sbst.2, r. l. m. l. f.; best. -seln; pl. -slar.
Etymologi
[jfr d. udstyrelse; till UTSTYRA, v.2, o. STYRA UT (se STYRA, v.2 särsk. förb.) med anslutning till STYRSEL]
handlingen att utrusta (ngn l. ngt) med ngt (jfr UTSTYRA, v.2 1); särsk. konkret, om det varmed ngn l. ngt utrusta(t)s, utsmyckning l. utrustning; äv.: hemgift; jfr UTSTYR. Serenius (1741). Utom dessa förmoner från mannens sida, emottog qvinnan, då hon trädde i gifte, äfven någon utstyrsel ifrån föräldrahemmet. Olivecrona LagbGift. 39 (1851). Tillika var det mycket, som skulle företagas med tillrustning för en sådan resa och dess utstyrsel med både ett och annat. FoF 1914, s. 70. Till en ung flickas utstyrsel hörde förr som nu kläder och husgeråd. Sterner o. Kinch OrientMatt. 188 (1929). — jfr BRUD-, LINNE-, LYX-, RESE-, SMÅBARNS-, SPÄDBARNS-, SÄNG-UTSTYRSEL. — särsk.
a) i fråga om klädsel l. fina l. vackra kläder. Movitz .. har valt den ginare vägen att styra ut .. (sin käresta) med allahanda grannlåter, för att just genom utstyrseln gifva henne .. respektabilitet. Ljunggren Bellm. 207 (1867). Från äldre tider berättas från Gagnef .. att medan den dödes utstyrsel pågick bjöds gång efter annan en sup med tilltugg, som med god smak förtärdes. Hagberg DödGäst. 178 (1937). ”Slips och kavaj och hela…” Han tog ett steg bakåt, svepte med handen i luften som för att förevisa denna utstyrsel. Östergren SistCig. 377 (2009).
b) om dekoration l. utsmyckning o. d.; särsk. i fråga om utformning av bokverk l. tidning l. förpackning o. d.; äv. bildl. Tag dig till wara för den dåraktiga tanken, att utan all utstyrsel, utan all förklädnad, öfwerdrift eller prål kan sanningen icke behaga. Thomander Pred. 1: 53 (1849). Vid .. (kyrkoherdens) ord knäppte .. fru Borromeus sina händer, och mössans yfviga utstyrsel föll som en regndiger sky öfver hennes djupt sänkta panna. Wikner Vitt. 170 (1878). I fråga om läro- och läseböcker bör tillses, att deras utstyrsel med afseende på papper, tryck och afbildningar motsvarar de fordringar, som en omsorgsfull vård af lärjungarnas synsinne påkallar. SFS 1905, nr 6, s. 18. Den stora hallen (till palatset) var berömd för sin rika utstyrsel, men därav återstår ingenting. Väggarna voro smyckade med målningar och reliefer. Munthe IslamK 24 (1929). Förpackningsutstyrsel, (dvs.) term inom varumärkesrätten som innebär säregen utstyrsel av en varas förpackning, t.ex. i form av figur- eller färgsammansättning. NE 7: 224 (1992). — jfr BOK-UTSTYRSEL. — särsk. (numera bl. tillf.) i fråga om scen l. teater o. d.; särsk.: rekvisita. ”Uppsättning” eller ”utstyrsel” är begreppet om det helas yttre måleriska och tekniska arrangement i dekorationer, kostymer, accessoarer o.s.v. Josephson Teaterregie 7 (1892). Jag fick intryck att pjäsen gavs .. för att den var så billig att uppföra: hela utstyrseln bestod av en bänk och ett domarbord. Landquist Minns 11 (1949).
Ssgr: A: UTSTYRSEL-ARTIKEL. (utstyrsel- 18871931. utstyrsels- 1895) (†) bosättningsartikel; jfr artikel III 3. Idun 1887, nr 1, s. 8. 3NF 15: 651 (1931).
(a, b slutet) -FARS. (†) jfr fars, sbst.2 1, o. -stycke. Den glada utstyrselfarsen ”Fru Hin”. GHT 1895, nr 235 B, s. 1.
-FÖRSÄKRING. (utstyrsel- 18521954. utstyrsels- 1900) (†) om försäkring avsedd att täcka försäkrads utgifter för bröllop l. bosättning o. d.; jfr försäkring 2. SvT 1852, nr 14, s. 1. 2SvUppslB (1954).
(a, b slutet) -PANTOMIM. (numera bl. tillf.) jfr pantomim 2 o. -stycke. GHT 1895, nr 235 A, s. 1.
(a, b slutet) -REVY. jfr revy 5 o. -stycke. Arenateatern har utan tvifvel funnit en utmärkt kassapjäs i den stora utstyrselrevy, ”Venus på utställningen”, som nu kväll efter kväll fyller den rymliga salongen. Idun 1897, s. 279.
(a, b slutet) -STYCKE. teaterstycke med påkostad l. storslagen utstyrsel; jfr stycke 20 c o. -fars, -pantomim, -revy o. dekorations-pjäs b, maskin-stycke, show. NordRevy 1895, s. 598. Själv hade jag .. en förnimmelse av att vara med på en stor och ofattbar kostymfest – ett utstyrselstycke – en tillvaro, där allt var spel, teater och lek. Lidman Vällust 196 (1957).
B (†): UTSTYRSELS-ARTIKEL, -FÖRSÄKRING, se A.

 

Spalt U 1288 band 36, 2012

Webbansvarig