Publicerad 2012   Lämna synpunkter
UT, adv. ssgr (forts.; jfr anm. sp. 904):
(1, 2) UT-STYRA, v.1, -ning, -sel. (†) föra ut (ngn l. ngt); särsk. dels om lots l. styrman o. d.: föra ut (fartyg) från hamn o. d. (jfr -lotsa o. styra ut 2 (se styra, v.1 särsk. förb.)), dels refl.: bege sig (ngnstans). När Keysarens Vndersåther in och vth segla i Swerige, skulle försöchte .. Pijloter förskaffes .. som så offta theres hielp begärades, plichtige wara skulle .. Skepen införa och rätt vthstyra. Tegel G1 2: 283 (1622). Tre studenter, certim tre, / Til Stockholm sig utstyra, / Stadna på Tre Remmare, / I Skrubben Numro Fyra. Bellman (BellmS) 2: 64 (1782, 1791). (Solen) hade vi att tacka för vår framkomst till Fjätrosvallen, tredje dagens morgon efter vår utstyrsel från Wenjan. Unge Dal. 1: 63 (1831).

 

Spalt U 1287 band 36, 2012

Webbansvarig