Publicerad 2012   Lämna synpunkter
UT ut4, sbst.
Etymologi
[jfr t., eng., fr., it. ut; av lat. ut, (så) att, vilket ord inleder den medeltida hymn (citerad under FA) som ligger till grund för tonbenämningarna vid solmisation]
mus. ss. vid solmisation använd benämning på den lägsta tonen i de grupper om sex toner vari tonsystemet var indelat, senare äv. på den lägsta tonen i den sjutoniga durskalan (oftast dock ersatt med tonstavelsen do). IErici Colerus 1: 387 (c. 1645). Solmisatio´n .. (dvs.) musikpedagogisk term för utförandet av melodier med hexakordlärans tonstavelser (ut (senare även do), re, mi, fa, sol, la) som text. NE 17: 56 (1995).

 

Spalt U 891 band 36, 2012

Webbansvarig