Publicerad 2012   Lämna synpunkter
USO, r. l. m.
Etymologi
[liksom eng. uso av it. l. sp. uso, av lat. usus, bruk (se USUS)]
(†) sikt (se SIKT, sbst.1 6) för växel; äv. allmännare, om handelsbruk (i sht rörande växlar); jfr USANS. Uso af wäxelen är 2 månader. König LärdÖfn. 5: 56 (1747). Uso .. (dvs.) sedvänja, handelsbruk. 2SvUppslB (1954).
Ssg (†): USO-TARA. (†) på handelsbruk baserad tara (se tara, sbst.1 1). Smedman Kont. 7: 85 (1874). Usotara kallas den för en viss bransch på gr(und) av handelsbruk vanl. använda taran (t. ex. kaffesäckar 1/2–1 kg pr st). 2SvUppslB 8: 541 (1948). BonnierLex. (1966).

 

Spalt U 889 band 36, 2012

Webbansvarig