Publicerad 2012   Lämna synpunkter
USLIG ɯ3slig2 l. us3lig2, äv. (vard.) USCHLIG 3lig2, adj. -are. adv. -EN (†, Lind 1: 1560 (1749), Rhyzelius Ant. 5 (c. 1750)), -T (CAEhrensvärd Brev 1: 69 (1782) osv.).
Ordformer
(us- (v-) 1663 osv. usch- 1876 osv. uss- 1833 osv. -elig 1664 (: aldra-useligaste)1768. -lig 1663 osv.)
Etymologi
[jfr d. usselig, nor. nn. usseleg, usselig; till USEL]
1) (numera mindre br.) = USEL 1. Ungius Phil. B 1 b (1663). En fattig och uslig Tiggare. Kling Spect. N 4 b (1735). Mor min var i sin ungdom på nunnelära i Nådendal, men der var då redan fattigt och usligt, så att hon i en knapp vändning tog far min i stället för doket. Topelius Vint. II. 1: 210 (1881).
2) (vard.) usel (se d. o. 2). I thy at jag kom sent till scholan och blef ther vsligen hållen, så at mig ofta fattades både mat och kläder. Rhyzelius Ant. 5 (c. 1750). Där borta ligga några usliga, nästan sammanfallna stugor. Koch GudVV 1: 58 (1916). Patrik (fick) bara sin pension och ett litet uschligt legat. Gustaf-Janson Äng. 123 (1967).
3) (vard.) = USEL 3. Uppfostras man vekligt och klemigt, så får man en uslig och sjuklig kropp i all sin tid. Westerdahl Häls. 20 (1764). Det finns inga nya mål och gubbfan är i vilket fall som helst för skraltig och uslig för några längre marscher, numera darrar ju benen på honom som på en nyfödd kalv. Sund LanthSon 18 (1997).
4) (†) usel (se d. o. 4). Oförfarne Ynglingar bli låckade til desza usliga Qwinfolk af nyfikenhet. Posten 1768, s. 63. Mitt hjerta säger mig .. att den allerstädes närvarande Hjelparen finnes med outsäglig nåd, om jag hängifvet inrymmer honom i detta usliga hjerta. Wingård Minn. 11: 90 (1849).
Avledn.: USLIGHET, r. l. f.
1) (numera mindre br.) till 1, = uselhet 1. BL 15: 336 (cit. fr. 1715). Toivo hade stängt igen alla dörrar och fönster om sin egen uschlighet. Rynell VetaHut 87 (1979).
2) (vard.) till 2: uselhet (se d. o. 2); förr äv. konkret, om ngt uselt (se usel 2). Må Gud välsigna Herrarna, serdeles Eggertz, för den svarfstolen, som kom i går .. Det var andra don än min uslighet, som Eggertz skrattade .. åt. Berzelius Brev 9: 92 (1813). Så är det pigans tur att bli påmind om sin uslighet. – Lata, ogina och med huvudena fulla av talg! Salje NattBröd. 166 (1968).
3) (vard.) till 3: skröplighet. Egentligen har jag icke .. några andra sjukdomssymtomer än en viss slapphet och allmän uschlihet. Fröding 15: 105 (1890).
4) (†) till 4: uselhet (se d. o. 3). Jag förlåter alldrig, att uslighet ej så sällan blir utstofferad med Kappa och Krage. Hwalström SpecPaid. 70 (1773). För när de druckit, så bli de så fria / att deras usslighet all kommer fram. Fröding Eftersk. 1: 127 (1894, 1910).

 

Spalt U 888 band 36, 2012

Webbansvarig