Publicerad 2012   Lämna synpunkter
USAGE, r. l. m.
Etymologi
[av fr. usage, av ffr. usage, avledn. av us, av lat. usus (se USUS)]
(†) bruk l. användning; jfr USUS. Han blef perplex .. (över meddelandet), kunde dock ej giöra någon usage deraf, efter Landtmarschalken war siuk. Tilas Ant. 1: 66 (1765). De öfrige rummen i denne suite (i Kalmar slott), hafwa blifwit inredde nyligen för Bränneri Inspectoren. En märkelig förwandling af usage. Palmstedt Res. 14 (1778). Pfeiffer (1837).

 

Spalt U 885 band 36, 2012

Webbansvarig