Publicerad 2012   Lämna synpunkter
URVÄGENRÖJA l. URVÄGENRÖDJA, v. -er, -de, -t, -d (se för övr. RÖJA, v.3).
Etymologi
[ssg av uttr. ur vägen (se VÄG) o. RÖJA, v.3]
(†) röja (se RÖJA, v.3 3 b α) (ngn l. ngt) ur vägen, undanröja. Till de dagar .. då alla menskliga samhällets brister urwägenröjas. SvLittFT 1836, sp. 609. I prinsessan Ulrika Eleonoras omgifning woro många, som helst sett Konungen urwägenröjd. Afzelius Sag. XI. 2: 68 (1870). Björkman (1889).

 

Spalt U 884 band 36, 2012

Webbansvarig