Publicerad 2012   Lämna synpunkter
URVELNA, adj. oböjl.
Ordformer
(vrwelna 1582. vrwälna 1582)
Etymologi
[bildning till UR, prep. o. adv., o. det veln som föreligger i VELNAS]
(†) som saknar hopp l. förtröstan, misströstande. Giffuer .. Euangelisten före .. huru Christus länge drögde medh sinne hielp, til thes hwar man wardt vrwelna. PErici Musæus 1: 245 b (1582). Quinnan .. hade en Blodgång .. så at hon nu war om helsona vrwälna. PErici Musæus 2: 338 a (1582).

 

Spalt U 884 band 36, 2012

Webbansvarig