Publicerad 2012   Lämna synpunkter
URO- ɯ1rω- l. -o-, ssgsförled.
Etymologi
[jfr t., eng., fr. uro-; av gr. οὖρο-, ssgsform till οὖρον, urin (se URIN)]
ss. förled i ssgr: som avser l. har samband med urin, urin-.
Ssgr [ofta med motsvarigheter l. förebilder i t., eng. o. fr.] (i sht i fackspr.): URO-BILIN1004. [efterleden till lat. bilis, galla] om brunrött färgämne i urin bildat av oxiderat urobilinogen. NordMedArk. 1878, nr 26, s. 3. Urinens gula färg betingas av ett par färgämnen, urakrom och urobilin, som torde härstamma från blodets färgämne, hämoglobinet. Thunberg Livsförrättn. 249 (1925).
-GEN104. [jfr kromo-gen, adj.] som utgår från urin l. urinvägarna; särsk. om infektion. Sundberg (1926).
-GENITAL10004. som tillhör l. har samband med urin- o. könsorganen. Tholander Ordl. (1872). Antingen är det en tuberkulos i bukorganen i allmänhet, eller är sjukdomen begränsad till urinvägarna och könsorganen (uro-genital tuberkulos). Wretlind Läk. 8: 48 (1900).
Ssgr: urogenital-apparat. sammanfattande, om urin- o. könsorgan. 3NF 2: 698 (1924).
-organ. jfr -apparat. Sundström Huxley 101 (1874).
-tuberkulos. 2NF 30: 242 (1920).
-GRAFI1004. röntgenundersökning av urinvägarna. SvLäkT 1934, s. 413. Den vanligaste röntgenundersökningen av urinvägarna är den så kallade intravenösa urografin .. Genom att ta bilder med jämna mellanrum kan man följa (den insprutade) kontrastens passage ner genom urinledarna till blåsan. VLäkarb. 213 (1982).
-LOG104. [jfr -log I 2 a (se sp. L 1029)] person som studerar l. yrkesmässigt ägnar sig åt urologi. Sundberg 233 (1926).
-LOGI1004. [jfr -logi 2 a (se sp. L 1036)] lära(n) l. vetenskap(en) om urinvägarnas sjukdomar o. deras behandling. Tholander Ordl. (1872). Nya professurer .. i urologi (Umeå) .. marin mikrobiologi (Göteborg). SvD 14/1 1969, s. 16.
-LOGISK1040. som hör till l. har samband med l. gäller urologi. Tholander Ordl. (1872). Väntetiderna är nu t ex .. på urologiska avdelningen en månad (för utredning tre månader). DN(B) 1958, nr 109, s. 3.
-METER1040. apparat för bestämmande av urins densitet. Hygiea 1857, s. 466.
-SKOPI1004. (metod för) undersökning av urin l. urinvägarna. KonvLex. 4: 342 (1865). Den gamla klassiska uroskopien, som spelade en så stor roll under antiken .. var övergiven och ännu icke ersatt med kemiska undersökningsmetoder. Bergstrand SvLäkS 168 (1958).
-TROPIN1004. (numera bl. tillf.) om antibakteriellt medel vid urinvägsinfektion, hexametylentetramin. KommentSvFarm. 1035 (1905). En hel del andra formaldehydderivat. Ett mycket viktigt sådant är urotropin .. som användes för desinfektion av urinvägarna. Bolin LevLivKem. 285 (1931).

 

Spalt U 860 band 36, 2012

Webbansvarig