Publicerad 2012   Lämna synpunkter
URLED- ɯrle3d~, ssgsförled.
Etymologi
[ssgsform till uttr. ur led (se LED, sbst.1 2)]
ss. förled i ssgr: ur led.
Ssgr: URLED-VRICKNING. jfr -vridning. Hälsov. 1917, s. 305. Extrema rörelser med åtföljande risker för urledvrickningar. Hjortsjö Broman MännRör. 35 (1952).
-VRIDEN, p. adj. Konstapeln fick .. sin ene tumme urledvriden. GHT 12/4 1898, s. 2.
-VRIDNING. luxation. Sjöstedt Husdj. 1: 227 (1860). För att bli scout av 1 klass fordras att .. kunna lämna första hjälpen vid urledvridning, vrickning och benbrott. SvScoutförbBibl. 28: 108 (1944).

 

Spalt U 857 band 36, 2012

Webbansvarig