Publicerad 2012   Lämna synpunkter
URIEBREV uri3ebre2v, förr äv. URIASBREV, n.; best. -et.
Ordformer
(uria- 1906. urias- 1824–1917. urie- 1819 osv.)
Etymologi
[jfr d. uriasbrev, t. uriasbrief; ssg av personnamnet URIA o. BREV; ordet bildat med anspelning på 2Sam. 11: 14]
brev vars innehåll är ödesdigert l. leder till olycka för överbringaren. Bäst hon smilar än, / Ditt Urie-bref hon skrifwer; / Joabs kyssar dig hon gifwer. Ps. 1819, 210: 6. Detta Urias-bref, hvarmed han skickat mig för att falla i Wefverstedts händer. Almqvist Ekols. 3: 240 (1847). Han medför alltid dåliga underrättelser, alltid Uriabref. Strindberg NSvÖ 2: 70 (1906). Karl-Bertil lämnade tyst från sig Uriasbrevet. Serner Birck 17 (1917).

 

Spalt U 847 band 36, 2012

Webbansvarig