Publicerad 2012   Lämna synpunkter
URANISKT, adv., se uranisk, adj.

 

Spalt U 836 band 36, 2012

Webbansvarig