Publicerad 2012   Lämna synpunkter
URANINIT uran1ini4t, -en.
Etymologi
[jfr t. uraninit, eng., fr. uraninite; till nylat. uranium (se URAN)]
mineral. om mineral som huvudsakligen består av uranoxid o. vars sammansättning är UO2; jfr PECH-BLÄNDE, URANIT. Dana’s (beteckning) Uraninit .. är en stafvelse längre än behöfligt och för öfrigt lättare förvexladt med uranit (än beteckningen uraninin). GeolFF 1885, s. 72. Uraninit är det viktigaste uranmineralet och förekommer i granit, i gångmineraliseringar av bly, tenn och koppar samt i sandsten och skiffer. TNCPubl. 86: 273 (1988).

 

Spalt U 836 band 36, 2012

Webbansvarig