Publicerad 2012   Lämna synpunkter
URALIT ur1ali4t, r. l. m.; best. -en.
Ordformer
(förr äv. -th)
Etymologi
[jfr t. uralit, eng. uralite; bildat till namnet på bergskedjan URAL (där det första fyndet av mineralen gjordes) med den i namn på mineral vanliga ändelsen -it]
mineral. hornblände som bildats gm omvandling av pyroxen. Berzelius Brev 11: 150 (1833). G. Rose har tillkännagifvit 2:ne nya fundorter för den pyroxèn, som har amphibolens genomgångar .. och hvilket han kallat Uralit. Berzelius ÅrsbVetA 1834, s. 194. Uralit är en från augit utgången ombildningsprodukt med hornblendespjälkbarhet. Frosterus Min. 43 (1917).
Ssgr (mineral.): URALIT-DIABAS. diabas vars pyroxen omvandlats till uralit; jfr -porfyrit. BihVet-AH 11: nr 14, s. 85 (1885). I detta flyttblock, som består av finkornig uralitdiabas, äro 10 skålgropar inknackade. Arv 1951, s. 17.
-PORFYRIT. om porfyritisk bergart (särsk. diabas) vars pyroxen omvandlats till uralit; jfr -diabas. BihVetAH 11: nr 14, s. 85 (1885).

 

Spalt U 833 band 36, 2012

Webbansvarig