Publicerad 2012   Lämna synpunkter
UP TO DATE ap1tωdäj3t l. med mer l. mindre genuint engelskt uttal, adj. oböjl. (äv. skrivet med bindestreck mellan leden)
Etymologi
[av eng. up to date, fram till dags dato; av up (se UPP) o. to (se TILL) o. date (se DATUM, sbst.1)]
fullt modern l. tidsenlig; äv.: uppdaterad; nästan bl. predikativt. NordBoktrK 1906, s. 130. En lärobok som .. betraktas som fullt up to date av förlaget. DN(A) 1950, nr 5, s. 4. Vi fortsätter ha kvar byggavdelningen men nu mer up to date. NorrbK 11/6 2009, s. 15.

 

Spalt U 789 band 36, 2012

Webbansvarig