Publicerad 2011   Lämna synpunkter
UPP ssgr (forts.; jfr anm. sp. 392):
(8 a) UPP-CITERA. (†) (skriftligen) kalla (ngn) att infinna sig inför myndighet l. domstol o. d.; jfr citera 1 o. -kalla 3. BtÅboH I. 9: 172 (1637). Erland Gullsmedz dräng är upCiterader för bokehygge, som berättas wara siuk, upskiutes altså der medh till en annor Rådstugw dagh. VRP 1694, s. 103.

 

Spalt U 418 band 36, 2011

Webbansvarig