Publicerad 2011   Lämna synpunkter
UPAS ɯ4pas, sbst. oböjl.
Etymologi
[av malajiska upas, gift]
om (ss. pilgift använt) gift utvunnet ur upasträdets sav; ngn gg äv. om upasträdet. (Man har funnit stryknin) i ett giftigt preparat, kalladt Upas eller Woorara, hvarmed Infödingarne på Borneo bruka att förgifta sina pilar. Berzelius Kemi 4: 140 (1827). NE (1996; om trädet).
Ssgr: UPAS-GIFT. (†) om ur upasträdets sav utvunnet gift; äv. om gift utvunnet ur barken på växten Strychnos tieuté Lesch. Berzelius ÅrsbVetA 1825, s. 239 (om pilgift). Upas-giftet eller Woorara är extractet af ett på Borneo vexande träd, Strychnos Upas. Berlin Vextchem. 94 (1835). Antiarin .. är den giftiga beståndsdelen i Upasgiftet af Antiaris toxicaria på Java. Blomstrand OrgKemi 256 (1877). Auerbach (1915).
-TRÄD. bot. den i Asien o. Oceanien växande trädarten Antiaris toxicaria Lesch. hörande till familjen mullbärsväxter. Fries Ordb. 135 (c. 1870). Ett .. ostindiskt .. pilgift erhålles av upasträdet. Simmons Jönsson 671 (1935).

 

Spalt U 374 band 36, 2011

Webbansvarig