Publicerad 2011   Lämna synpunkter
UPANISHAD up1aniʃa4d, r.; pl. -er (Söderblom Gudstr. 328 (1914) osv.) ((†) = NF 7: 552 (1883), 2NF (1920)).
Ordformer
(-s- 1920. -sh- 1883 osv. -sj- 1914)
Etymologi
[av sanskr. upanishad, sitta ner som lärjunge]
i sht i best. form pl., sammanfattande, om de äldsta indiska filosofiska sanskrittexterna; ngn gg äv. om viss sådan text. NF 7: 552 (1883). Bland handskrifterna befann sig .. femtio från sanskrit till persiska öfversatta upanisjader. Söderblom Gudstr. 328 (1914). Yoga .. ska ge kunskap om världen och om pånyttfödelsen (som finns i hinduism och buddism) och diskuteras bland annat i upanishaderna. DN 25/10 2009, s. 21.

 

Spalt U 374 band 36, 2011

Webbansvarig