Publicerad 2011   Lämna synpunkter
UNIVERSALISTISK un1iværsalis4tisk, adj.; adv. -T.
Etymologi
[jfr t. universalistisch, eng. universalistic; till UNIVERSALISM o. UNIVERSALIST]
Björkman (1889).
1) motsv. UNIVERSALISM 1, UNIVERSALIST 1: som har avseende på l. kännetecknas av l. hör till universalist(er) l. universalism; i sht om ngt sakligt. Johann Gottfried von Herder .. är visserligen universalistisk nog för att kunna i sig representera likaså väl det klassiska som det romantiska elementet. Bergqvist o. Kjederqvist Ziegler 252 (1899). Grundläggande för den medeltida världsåskådningen var dess universalistiska ideal, dess strävan att sammanfatta allt till en stor enhet. Grimberg VärldH 7: 249 (1936).
2) kyrkohist. motsv. UNIVERSALISM 2, UNIVERSALIST 2, om ngt sakligt: som kännetecknas av l. avser l. utgår ifrån universalist(er) l. universalismen. De universalistiska mötena hållas på nämda lokal hvarje söndag. AB(L) 1895, nr 274, s. 6.

 

Spalt U 362 band 36, 2011

Webbansvarig