Publicerad 2011   Lämna synpunkter
UNIFIERA un1ifie4ra, förr äv. UNIFICERA, v. -ade. vbalsbst. -ANDE, -ING.
Ordformer
(unificer- 19201936. unifier- 1893 osv.)
Etymologi
[jfr t. unifizieren, fr. unifier; av senlat. unificare, av lat. uni, en, ett (se UNI-), o. ficare, göra l. orsaka l. åstadkomma, svagtonig bildning till facere, göra (se FACIT)]
med avs. på land(område) l. mått- l. viktsystem: göra enhetlig l. likformig; äv.: (för)ena, slå samman. Sveriges urgamla, mångskiftande mått- och viktsystem .. unifierades och omgestaltades med sträng tillämpning af decimalsystemet genom Kungl. stadgan den 31 januari 1855. EkonS 1: 244 (1893). Regeringen ville .. unifiera .. den landsändan. Ahrenberg Männ. 6: 34 (1914). Unificera .. (dvs.) ena, sammansmälta till en enhet. BonnierKL (1927). Polen kunde nog sägas åtminstone på ytan utgöra ett ganska unifierat land. Boheman Vakt 1: 206 (1963).

 

Spalt U 341 band 36, 2011

Webbansvarig