Publicerad 2011   Lämna synpunkter
UNI- un1i-, ssgsförled.
Etymologi
[jfr t., eng., fr. uni-; av lat. unus, en, ende (se EN, räkn.). — Jfr UNIFIERA, UNIFORM, adj., UNIK, UNION, UNIREM, UNISON, UNITARIE]
ss. förled i ssgr: en l. ett; en enda.
Ssgr [ofta med motsvarigheter l. förebilder i t., eng. l. fr.] (i sht i fackspr.): UNI-LATERAL. Anm. Ordet är tidigast anträffat i den latinska formen unilaterales, pl. Biurman Brefst. 48 (1729). ensidig; särsk. om kontrakt l. avtal o. d.: som upprättas l. skrivs av endera parten av två l. flera; äv. dels (anat.): utgående åt ena sidan av kroppen, enkelsidig (jfr lateral I b), dels (språkv.) om språkljud: som produceras i ena sidan av munhålan (jfr lateral I c). KonvLex. (1865). Vissa personer uttala sina lateraler med luftpassagen blott vid sidan, s. k. unilateralt l, utan att detta medför någon märkbar akustisk förändring. Malmberg SvFonet. 62 (1951). Hortons syndrom, som kännetecknas av unilateral vaskulär huvudvärk. Bergstrand SvLäkS 392 (1958). Man förklarade att Sverige inte kunde acceptera en unilateral överenskommelse. Enquist Legionär. 78 (1968).
-POLAR. (numera mindre br.) unipolär; jfr polar, adj. 6. Dessa ganglie-celler äro merendels .. försedda med ett, två eller många .. utskott, hvarigenom uni-, bi- och multipolara gangliekulor uppkomma. Thorell Zool. 1: 141 (1860). Sundberg (1926).
-POLARITET. egenskapen l. förhållandet att vara unipolär; jfr polaritet 2. Man har funnit .. att denna unipolaritet står i förhållande till .. (kropparnas) elektrokemiska egenskaper, så att de leda den elektriciteten, som de genom beröring vanligast antaga, och isolera den motsatta. Berzelius Kemi 1: 117 (1817). Unipolaritet på det militära området förhindrar inte multipolaritet på de geopolitiska och ekonomiska arenorna. DN 28/1 2005, s. A4.
-POLÄR. som har endast en pol (se pol, sbst.1 6, 7), enpolig; äv. oeg. l. bildl.; jfr -polar. Tholander Ordl. (1872). Just nu tycks världen .. ha blivit unipolär med USA som enda supermakt i FN:s säkerhetsråd. GbgP 27/2 1992, s. 4. särsk.
a) el.-tekn. som leder ström i endast en riktning, i sht om induktion (se d. o. 3) l. ledare (se d. o. 12) o. d. Berzelius Kemi 1: 116 (1817). Generatorer för växelström tillverkas af två hufvudarter: unipolära .. och bipolära, så kallade, allt efter som hvarje induktiv verksam ledare skär kraftlinier af ständigt samma eller växlande polaritet. TT 1898, M. s. 111. Ekbohrn (1936; om induktion).
b) med. om psykiskt sjukdomstillstånd o. d.: som kännetecknas av återkommande perioder av enbart manisk l. depressiv karaktär. Endogena depressioner av unipolär eller bipolär typ. Fass 1978, s. 110.
-SEX. om förhållandet att män (l. pojkar) o. kvinnor (l. flickor) klär sig l. uppträder på samma l. likartat sätt l. att ngt är tillverkat för l. passar båda könen, i sht i fråga om kläder l. smycken o. d. (jfr sex, sbst.2 1); ofta övergående i adjektivisk anv. Unisex, blev en populär paroll. Som innebär vad? Jo, att kvinnan kan klä sig manligt utan att verka karl, att mannen kan klä sig ledigt utan att verka feminin, och att hon kan låna hans kläder – och han hennes. NärVarHur 1970, s. 385. Den här byxan är unisex, det vill säga passar båda könen. DN 7/9 1984, s. 37.
Ssg: unisex-mode. Unisexmodet, dvs samma kläder för både pojkar och flickor, börjar slå igenom. ÖgCorr. 2/12 1969, s. 15.
-VALENT. envärd, monovalent; ofta substantiverat. VäxtLiv 2: 381 (1934). Multivalenter och univalenter störa sällan förloppet. SvVäxtförädl. 2: 17 (1951). Univalent antikropp (dvs.) skyddsämne (antikropp) som kan bindas till ett enda antigen. Lindskog (1997).

 

Spalt U 339 band 36, 2011

Webbansvarig