Publicerad 2011   Lämna synpunkter
UNGNÖTE, n.; pl. = l. -er.
Ordformer
(wngnöte (-tt-))
Etymologi
[fsv. ungnöte; ssg av UNG, adj., o. en avledn. av NÖT, sbst.2]
(†) ungnöt. Jörenn v. Mäijer, tyske rytte mester, haffuer tagett: .. Wngnötter .. 16 st:r. .. Beritte Lars dåtter haffuer misth: .. Wngnötte 2 årss gamble .. 3 st:r .. Wngnöte 1 års gammal .. 1 st:e. BtFinlH 4: 212 (1563).

 

Spalt U 338 band 36, 2011

Webbansvarig