Publicerad 2011   Lämna synpunkter
UNFLÅT l. OMFLOD l. OMFLOTT, m.//ig.; pl. -ar (Sigfridi b 3 a (1619)) l. -er (Ernhoffer Ench. 108 a (1591), ALaurentii Fischer 35 (1618)).
Ordformer
(oflåth 1621. omflod 1607. omflot 1640. omflott 1640 (: Omflotter, sg.)1652. unflåt (v-, -nn-, -o-, -th) 15911621. vmflat (-th) 16401665. vmflod 1607. vnflåd 1618)
Etymologi
[liksom ä. d. omflod, omflot, omflat, mnl. onvlaet av mlt. unvlāt l. mht. unvlāt (t. unflat), ssg med det negerande prefixet un- (se O-); senare leden är sannol. ett mht vlāt, renhet, skönhet, avledn. av fht. flewen, mht. vlæ(je)n, skölja, tvätta, rena, rotbesläktat med FLOD, sbst.3; formerna på -flod o. -flott kan (åtm. delvis) äv. bero på anslutning till FLOD, sbst.3, resp. FLOTT, sbst.1 l. sbst.2 — Jfr UNFLÄDIG]
1) (†) om smutsig l. orenlig l. motbjudande l. osedlig person. Gruffwelighe luchtande och groffwe vnflåter. Ernhoffer Ench. 108 a (1591). The vmfloder och Ächtenskapsens Skemmare, Papisterna. PJGothus Spangenberg Apg. 379 (1607). Däyeligh vthan Dygd, är som skarnwattn i Gullkäril. Man plägar och fördenskul säya: Hwset är skiönt, men Wärden är en vmflath. Grubb 229 (1665).
2) (†) smuts, orenlighet, snusk. At denn vnnflåt som kommer vthaf samma trumba drager sigh nidh i hanns källere och gör .. stor skadha. 3SthmTb. 6: 175 (1606). Wollimhaus Ind. (1652).

 

Spalt U 297 band 36, 2011

Webbansvarig