Publicerad 2010   Lämna synpunkter
UNDER, prep. o. adv. ssgr (forts.; jfr anm. sp. 138):
(II 1 d) UNDER-STÅ, v.2 stå under l. nedanför ngt l. nertill (på sida o. d.); anträffat nästan bl. i p. pr., numera bl. i bet.: nedanstående. Actum Åboo ut supra. Vnderstodho: Heinrich Schepper. Johan Knutsson. BtÅboH I. 9: 252 (1637). Hafwe Wij på vnderstående Dato varit tillsamman. Stiernhielm (SVS) III. 1: 297 (1699). Genom starkt wridande utprässa saften, som flyter ner uti ett understående käril. Trozelius Rosensten 32 (1752). Orsaken till raset syntes .. (talmannen) ha varit understående vatten under högt tryck. GHT 9/6 1911, s. 3.

 

Spalt U 228 band 36, 2010

Webbansvarig