Publicerad 2010   Lämna synpunkter
UNDERHANDEL, r. l. m.; best. -n, äv. -en.
Etymologi
[jfr t. unterhandel; till UNDERHANDLA]
(†) underhandling, förhandling. Att tidhen då måtte således igönom bref och vnderhandel warde förhalet och fördrögdh. SUFinlH 1: 174 (1601). Sedan alt war dem ifråntagit .. woro the förhärdade bleffne, och hade medh the Muskouske hemligh vnderhandel. Widekindi KrijgH 627 (1671). Loenbom Stenbock 3: 160 (1760).

 

Spalt U 166 band 36, 2010

Webbansvarig