Publicerad 2010   Lämna synpunkter
UNDERDÅNIGT, adv., se underdånig, adj.

 

Spalt U 151 band 36, 2010

Webbansvarig