Publicerad 2010   Lämna synpunkter
UNDANTAGANDES un3dan~ta2gandes, förr äv. UNDANTAGANDE, prep.
Ordformer
(onden- 1558. undan- (v-, w-, -ndh-, -nnd-, -ann-) 1522 osv. unden- (v-, -enn) 15511604. unnan- 15931629. unnen- 1623. -tagande (-en-) 15511900. -tagandes (-gh-) 1526 osv. -tagandis 1522. -tagendes (-tt-, -ss) 15251628. -tagendis (-tt-, -nn-) 15451558. -tagiendis (-tt-, -nn-) 1590. -takandes 1581. -ttakienndis 1590)
Etymologi
[fsv. undantakandis; p. pr. av TAGA UNDAN l. UNDAN-TA]
med undantag av, förutom, utom; jfr UNDAN-TA 2 b; i ä. språkprov stundom svårt att skilja från anv. ss. particip (se särsk. a). OPetri Tb. 93 (1525). Då schall mann ingenn förschone, vndenntagendis quinfolck och barnn. HallHist. 800 (1566). Thet ingen Förste vthi hele werlden skulle wara mächtigere än Stoorförsten, vndantagende then Turkeske Käiseren alleene. Bureus Påw. C 1 b (1604). Hela hvarfvet stickas afvigt undantagandes sista maskan, som är rät. DamBok 41 (1879). Undantagandes ängarna och två stora utarrenderade plattgårdar, är jorden uppdelad i två afdelningar. Wachtmeister AntBr. 25 (1915). Man levde i oskuldens tid. Allt var möjligt och framtiden oproblematisk, undantagandes atombomben. GbgP 24/7 2007, s. 66. — särsk.
a) (†) efterställt: undantagen, utgörande undantag; särsk. i sådana uttr. som ingen undantagande, ingen undantagen, utan undantag. Inthet vndantagandis. G1R 1: 39 (1522). Att alla menniskior, Christum vndantagande, äro afflade och födde i synd. KOF 1: 186 (1575). Alla (faste)dagar, Lögerdagen undantagandes, när klockan är itt, skola the, tå ringt är, komma up i Kyrkian (för katekesförhör). KOF II. 2: 12 (c. 1655). (Människan har) i alla Lijffzdagar ingen undantagande, fördt itt syndigt Lefwerne. Emporagrius Cat. S 6 a (1669). Slika drömmar och enslingsfantasier undantagandes, gick myrstukarlens son som ett djur i skogen. Johansson RödaHuv. 1: 143 (1917).
b) (numera bl. ngn gg) med efterföljande bisats. TbLödöse 199 (1590). Unnentagendess hvadh i dagh på Maij månan uthgifs. OxBr. 5: 208 (1623). Den yngre hade ännu lif uti sig, undantagande, at föttren woro aldeles utan känsel. Kempe FabritiiL 36 (1762). (Under den oroliga tiden) wistades Konungen, undantagandes, då han om hösten kröntes och höll Riks-Dag i Upsala, mäst hela år 1675 wid Norrska Gränsen. HC11H 4: 159 (1765).
c) (numera mindre br.) med efterföljande adverbiellt uttr.: förutom, utom. Skulle någon understå sig häremot utan lof .. at svedja, undantagande på enskylte Frälse ägor .. den skal .. böta 10. Dal. Sm:t. LandtmFörordn. 142 (1734). (Fåret var) ganska ullrikt öfver hela kroppen, undantagandes på bogarne. Landell Bligh 130 (1795). Denna naturliga regel följes ej i något språk, undantagande i det Engelska. Enberg SvSpr. 105 (1836). Vi nödgas .. (uppskjuta) alla jämförelser undantagandes i ett fall. Fahlbeck Ad. 2: 170 (1902). Segerstedt Händ. 39 (1924).

 

Spalt U 114 band 36, 2010

Webbansvarig