Publicerad 2010   Lämna synpunkter
UME- u3me~, ssgsförled.
Etymologi
[till socken- o. stadsnamnet UMEÅ]
som finns i l. kommer från l. har samband med staden l. kommunen Umeå.
Ssgr: UME-BO. invånare i Umeå. En Umebo .. har med sällskap .. blifwit gripen såsom utprånglare af norska halfspecier. Kalmar 9/6 1869, s. 3.
-MÅL. dialekt som talas i Umeå med omnejd. NysvSt. 1953, s. 104.

 

Spalt U 70 band 36, 2010

Webbansvarig