Publicerad 2010   Lämna synpunkter
ULTRAMONTANSK, äv. ULTRAMONTANISK, adj.
Ordformer
(-tanisk 1781. -tansk 18251889)
Etymologi
[jfr t. ultramontanisch; till l. ombildning av ULTRAMONTAN]
(†) Björkman (1889).
1) (†) som befinner sig l. är belägen på andra sidan Alperna. Historiska Monographier öfver särskilda trakter af Italien äga .. för den ultramontanske forskaren ett stort värde. SvLittFT 1834, s. 335. Ahlman (1885).
2) (†) ultramontan (se d. o. I). Ultramontaniska grundsatser. Eberhardt AllmH 4: 189 (1781). Legitimisterna hafva utnött sina liberala fraser, och de ultramontanska anspråken blifva för alla frisinnade regeringar och nationer allt olideligare. Geijer I. 5: 390 (1847). Ahlman (1885).

 

Spalt U 62 band 36, 2010

Webbansvarig