Publicerad 2010   Lämna synpunkter
ULTRAISTISK ul1trais4tisk, adj.
Etymologi
[jfr t. ultraistisch, eng. ultraistic; till ULTRAIST]
(numera bl. ngn gg) som avser l. utgår från l. hör samman med l. kännetecknar ultraismen; äv. allmännare: som går till ytterlighet. Jag frågar hvarje redlig man .. om det hela deraf förråder någon sådan fiendskap till folkets rättigheter .. som man förebrår det fanatiskt ultraistiska partiet i Frankrike? Järta 2: 334 (1824). Äfven hos den mest ultraistiske egoist skulle hänsynen på egen fördel hafva framkallat en sådan verksamhet. Frey 1847, s. 183.

 

Spalt U 61 band 36, 2010

Webbansvarig