Publicerad 2010   Lämna synpunkter
ULLEN ul3en2, adj.; adv. ULLET.
Ordformer
(ullen (v-, w-) 1538 osv. vllans- i ssg 1552 (: vllans skiorta). vlln- i ssg 1671 (: Vllnfranssar). wllenst 1596)
Etymologi
[fsv. ullin; motsv. fd. o. dan. ulden, mlt. o. lt. wullen, fht. wullin, mht. wellen, wullin, wüllin, feng. wyllen, wullen (eng. woollen); avledn. (med tillhörighetssuffixet -in) av ULL. — Jfr YLLE]
(numera mindre br.) som är gjord l. tillverkad av ull; förr äv. i uttr. gå ullen, (som tecken på botgöring) ikläda sig kläder av ylle. (Lat.) Indusiu(m) (sv.) vllen skiorta. VarRerV 17 (1538). Klädher, ee hwadh the ära vllen eller linnen. 3Mos. 13: 59 (Bib. 1541). Twå handkläder och eett dito medh swarta vllna ränder. BtÅboH I. 13: 267 (1638). Gå ullen, piska sig sielf, lefwa wid watn [och] bröd, ligga hårdt, gå till Rom. Linné Nem. 42 (c. 1760; uppl. 1968). Man skulle .. kunna exportera något ansenliget ullna varor af våra tillverkningar. HT 1917, s. 103 (1760). De hvita husen sofva godt om natten, / och deras skuggor gå på ullna sockor. Österling ÅrVis. 39 (1907). Östergren (1964). — särsk. [jfr motsv. anv. av fsv. ullin] (†) i n. sg. obest. i substantivisk anv.: garn l. tyg l. kläder av ylle. Så skola the dragha lijnklädher vppå, och haffua intet vllet vppå. Hes. 44: 17 (Bib. 1541). Alt thet som Qwinfolckz Gerningh tillkommer, såsom är .. Spinna och Wäfwa, både Vllet och Linnet, till at kläda Folcket medh. Brahe Oec. 75 (c. 1580; uppl. 1920).
Ssgr (Anm. I vissa (äv. särskrivna) ssgr kan förleden uppfattas ss. sbst., sannol. gm påverkan från ord som SAJEN, SIDEN) (†): A: ULLEN-BAND. (†) jfr ull-band 2. TullbSthm 18/5 1569. OxBr. 11: 740 (1640).
-DAMAST l. -DAMASK. (†) damast av ylle. OxBr. 11: 689 (1637). OxBr. 11: 765 (1640).
-FRANS. (†) ullfrans. TullbSthm 16/5 1580. Hästetäckie .. underfodrat medh suart Lerfft och neder kring medh Vllnfranssar. Cederström o. Malmborg ÄLivrustk. 26 (i handl. fr. 1671).
-GROSGRÄNG l. -GROVGRÖN. (†) jfr grosgräng 1. TullbSthm 4/5 1571. KlädkamRSthm 1590 C, s. 109 a.
-HÅRBAND. (†) KlädkamRSthm 1578 A, s. 45 b. OxBr. 11: 714 (1637).
-KAMLOTT. (†) KlädkamRSthm 1560 G, s. 48 a. OxBr. 11: 807 (1645).
-SKJORTA. (ullen- 15431700. ullens- 15521582) (†) skjorta av ylle. En Wllenskiortta aff röth Skarlakan, forbrämett medh gyllene Passementth. HH 1: 21 (1543). Hamb. (1700). jfr karmosin-, scharlakans-, sidenatlas-, silkes-ullensskjorta.
-SNÖRE. (ullen- 16371640. ullne- 1640) (†) ullsnöre. OxBr. 11: 694 (1637). KlädkamRSthm 1640 A, s. 64 a.
-STRUMPA. (ullen- 15801592. ullens- 1687. ullne- 1581) (†) ullstrumpa. TullbSthm 8/7 1580. BoupptSthm 1687, s. 461 b.
-TRIP. (†) jfr trip, sbst.1 1 st. Vllentrip 12 alner. KlädkamRSthm 1585 D, s. 4 a. KlädkamRSthm 1590 C, s. 109 a.
-TRÖJA. (†) (ullen- 1681. ullens- 15871681) ylletröja. 3SthmTb. 7: 318 (1587). Verelius 135 (1681). jfr sidentygs-, silkes-, silvermoar-ullenströja.
B (†): ULLENS-SKJORTA, -STRUMPA, -TRÖJA, se A.
C (†): ULLNE-SNÖRE, -STRUMPA, se A.

 

Spalt U 50 band 36, 2010

Webbansvarig