Publicerad 2010   Lämna synpunkter
UKAS uka4s, förr äv. UKASE, r. l. m.; best. -en; pl. -er.
Ordformer
(occas 1722. occase 1709. occasen, sg. best. 1711. ukas (-aa-) 1712 osv. ukase 17421799. ukaser, pl. 1760 osv.)
Etymologi
[jfr d., nor. ukas, nl. ukase, t. ukas, eng. ukase; av ry. ukás, befallning, lag]
(om förh. i Ryssl. l. Sovjetunionen) av presidenten (l. tsaren l. (medlem i) högsta sovjet (se d. o. 1 slutet) o. d.) utfärdad förordning l. befallning l. utfärdat påbud o. d. som åsidosätter l. modifierar gällande lag. Lenin undertecknade en ukas. HH XXI. 1: 5 (1709). Den ene (ryssen) ropade på den andra, han skulle slå sin svänsk ihiäl, det vore ordres eller ukas. HH 24: 191 (1712). Tvärt emot slutne och edsvurne freds Tractater, hvari Sv. Presters privilegier utstakades, utgafs likväl en Ukase .. hvarigenom all befordran för framtiden rätt och slätt förböds .. (svenskfödda) Prester. FinKyrkohSP 1: 120 (1799). Efter kejserliga ryska ukasen 1852 är det slut med denna rätt att vandra in på ryskt område. Düben Lappl. 46 (1873). På tisdagen upplöste Jeltsin med en ukas hela regeringen med undantag för premiärminister Viktor Tjernomyrdin. SDS 12/3 1997, s. 6. — särsk. i allmännare anv., om andra förhållanden än ryska; äv. (o. numera ofta) i förbleknad anv.: egenmäktigt fattat beslut l. fattad bestämmelse o. d. SPF 1817, s. 4. Aristoteles (betraktar) ett godtyckligt mångvälde och ett godtyckligt envälde såsom enahanda; hvad folkbesluten voro der, vore här ukaserna. Palmblad Fornk. 2: 59 (1844). (Kungen) överraskade .. med en ny ukas. I en skrivelse från Malmö befallde han helt enkelt, att byggnaden skulle rivas. Nordensvan SvTeat. 1: 109 (1917). Sålunda återställde Hanna friden i lanthandeln medelst en ukas som inte medgav undantag. Sund LanthSon 268 (1997). På ett tidigt stadium utfärdade jag en ukas: All vår verksamhet skulle ske på engelska. DN 28/6 2007, s. C10. — jfr MUNKORGS-, RÄTTSTAVNINGS-, STAVNINGS-UKAS.

 

Spalt U 30 band 36, 2010

Webbansvarig