Publicerad 2010   Lämna synpunkter
UFO ɯ4fo, n.; best. -t; pl. -n (SvD 25/2 1978, s. 9, osv.), äv. -s (SDS 12/6 1965, s. 5, osv.) l. (tillf.) = (SvD 25/2 1978, s. 9, osv.) l. (tillf.) -r (SmålP 19/8 1977, s. 2, osv.).
Etymologi
[lån från eng. UFO, initialförkortning av unidentified flying object, oidentifierat flygande föremål. — Jfr UFOLOG, UFOLOGI]
om flygande föremål l. annat fenomen på himlen som inte kan identifieras av observatören l. sakkunnig utredare (o. som ofta tolkas ss. utomjordisk rymdfarkost); flygande tefat. SDS 12/6 1965, s. 5. Framför mig passerade plötsligt en formation på fem, sex Ufos. De var triangelformade. SvD 18/11 1976, s. 20. De flesta rapporter om UFOn, ”flygande tefat”, härstammar från USA där man årligen ser flera tusen mystiska föremål på himlen. SvD 25/2 1978, s. 9. Det är så gott som omöjligt att bevisa förekomsten av ufon och utomjordingar eftersom rapporterna nästan alltid bygger enbart på vittnesuppgifter. SDS 10/11 1996, s. B4.
Ssgr: UFO-FENOMEN. jfr fenomen I 1. UFO-fenomen (dvs.) Unidentified flying objects, samlingsbeteckning för ”flygande tefat”, ljussken m.m. Fatab. 1977, s. 31.
-RAPPORT. jfr rapport 1. SDS 12/6 1965, s. 5. Många uppskjutningar av raketer och satelliter och deras återinträde i atmosfären har lett till uforapporter. ForsknFramst. 1987, nr 8, s. 51.

 

Spalt U 13 band 36, 2010

Webbansvarig