Publicerad 2010   Lämna synpunkter
UDEMA ɯ4dema, förr äv. UDENMA, r. l. f. best. -an; pl. = (CAEhrensvärd Brev 1: 191 (1789) osv.) ((†) -ar Platen SvFörsv. 57 (1828)).
Ordformer
(udama 1789. uddama 1789. uddemar, pl. 1828. udema 1807 osv. udenma 1854)
Etymologi
[av fin. Uudenmaa, Nyland; beträffande anledningen till benämningen se HEMMEEMA, POJAMA, TURUMA]
(förr) om fregattliknande skärgårdsfartyg, använt för såväl segling som rodd. En fregatt (skulle) upptacklas .. samt en udema jämte en barkass. MoB 8: 25 (c. 1780; normaliserat). Udema .. voro mindre, barktacklade fartyg, som hade en midskeppsrad kanoner uti batteri. Linder Sjöm. 11 (1896). Svenskarnes förlust (vid Svensksund) uppgafs till 300 man, en udema och 3 kanonslupar. PT 1909, nr 159 A, s. 3.

 

Spalt U 13 band 36, 2010

Webbansvarig